Modna ergonomia

Są takie zjawiska które zaraz na samym starcie można uznać za modę może i nieszkodliwą ale tez nie niosącą ze sobą żadnych poważnych zmian wżyciu przeciętnego człowieka. Pojawiają się jednakowoż i takie ruchy które za modę mogą być uznawane z takich czy innych względów chociaż wcale nią nie są i nie mają takich „ambitnych” aspiracji. Jako przykład można wskazać tendencję i ruch który powstał mniej więcej w połowie ubiegłego wieku mowa mianowicie o ergonomii. Myśl zrodzona z troski o człowieka stała się przyczyną bardzo istotnych zmian w rzeczywistości codziennej każdego przeciętnego mieszkańca wielu państw. Mianowicie postawiono wyraźnie na to by zacząć zwracać uwagę na to czy warunki w których żyje i funkcjonuje człowiek są przystosowane do jego właściwości zarówno psychicznych jak i fizycznych w takim stopniu by jego praca była jak najbardziej wydajna przy zmniejszonym wysiłku ( jak chociażby kwestia pracownika stojącego godzinami przy taśmie produkcyjnej- pomyślano o tym by prędkość taśmy, jej wysokość, podawanie części był dostosowane do przeciętnego pracownika - dzięki temu jego zmęczenie malało a wydajność rosła, takich przykładów można by mnożyć jednak ergonomia to nie tylko praca) Skupiająca się na zdrowiu i bezpieczeństwie człowieka ergonomia stała się szybko popularnym ruchem promowanym przez kręgi naukowców jak również też i wzbudziła zainteresowanie przedsiębiorców którzy w sprzyjaniu ergonomicznym warunkom pracy i przerabianiu swoich wyrobów na przyjazne człowiekowi upatrywali szansy na to że wyprzedzą swoją potencjalna konkurencję. Tu faktycznie można upatrywać przyczyny tego że ergonomia jako taka została opatrzona też nalepką mody. Kiedy spogląda się na produkty nieco tylko zmodyfikowane opatrzone komunikatem o tym że są ergonomiczne faktycznie można dojść do przekonania że i na tym polu jest widoczna przesada. Przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o puste deklaracje i działania na pół gwizdka tylko faktyczne zainteresowanie się tą tematyką przez przedsiębiorcę wytwarzającego dany produkt.