Technologia i człowieczeństwo

Technologia i człowieczeństwo

Ergonomia to nieustanne zdobywanie, rozszerzenie swojej wiedzy na temat człowieka i wszystkiego, co jest związane z jego funkcjonowaniem. To ogromny intelektualny wysiłek wielu badaczy naukowych. Odkrywaniu coraz to nowych możliwości ludzkiego ciała  i jego zdolności manualnych i tych intelektualnych to nie tylko praca, ale także zaspokojenie ciekowości. Wiele informacji można wydobyć z organizmu i psychiki człowieka – oczywiście dogłębnie go analizując. Wiele osób myśli , że już wszystko zostało dawno powiedziane i opisane w tym temacie. Nic bardziej mylnego, lepiej nie formułować tego typu opinii w pobliżu ergonomistów, ponieważ można zostać wyśmianym i potraktowanym za kogoś niekompetentnego w tej dziedzinie. Każdego dnia i tygodnia prowadzone są przez nich badania na temat tego jak człowiek się porusza, jak szybko się przemieszcza. Dla zwykłego śmiertelnika takie badania pozbawione są głębszego sensu, jednak mają one w sobie ukryty cel. Ergonomiści wiedzą o tym najlepiej i dlatego nie zważając na krytyczne niekiedy reakcje z zewnątrz nadal pieczołowicie prowadzą te pomiary i analizy. Potem starają się gotowe wyniki dostosować do jakiejś konkretnej dziedziny, tak by służyły one większej liczbie obywateli. na tym właśnie polega istota ergonomii, by pracować na rzecz innych, troszczyć się o nich i współdziałać. To godne podziwu, tym bardziej, że rzadko się zdarza w dzisiejszym społeczeństwie, którym zawładnęły bardziej przyziemne wartości. Czasami należy zatrzymać się w codziennym pędzie za dobrobytem i pomyśleć o czymś pożytecznym, co można zrobić nie tylko dla siebie ale i dla tych ludzi żyjących obok. Ergonomiści kierują się właśnie tego typu zasadami i tak długo jak będą podążać tą drogą można być pewnym, że to, co robią będzie miało głęboki sens. Warto więc dowiadywać się kolejnych rzeczy na temat zachowań i natury ludzkiej, by potem wykorzystać taką wiedzę dla ogólnego pożytku. Nie zawsze się to docenia, lecz przynajmniej nie należy takim działaniom przeszkadzać. Ergonomia ma wiele pozytywnych zastosowań, które każdy powinien widzieć i brać do siebie te, które mogą się przydać w codziennym życiu.

technologia i człowieczeństwo

Zdjęcie pobrane z serwisu : https://pixabay.com/pl/pojazdu-chrom-technologia-193213/