Ergonomia

Najczęściej spotykana definicja odnosząca się do pojęcia ergonomii, określa ją jako naukęktóra stawia sobie za ambitny cel dostosowywanie warunków pracy do fizycznych możliwości człowieka. Jest to oczywiście spore uproszczenie jednakże dobrze oddaje samą ideę tego nurtu myślowego. Zatem celem przedsiębiorców, przemysłowców oraz innych podmiotów powinno być stworzenie takich warunków, w których realizowanie zadań służbowych bez względu na stanowisko i rodzaj pracy, uciążliwość i przykre efekty uboczne zostaną zredukowane do minimum albo też całkowicie wyeliminowane. Sama idea takiego działania pojawiła się stosunkowo niedawno ponieważ dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Według posiadanych informacji pierwszym narzędziem, które miało być dostosowane do zasad ergonomii była klasyczna łopata. Tak zmieniona w części nośnej szpadle-by przerzucany ciężar nigdy nie przekraczał określonej wagi. Czyli im cięższy materiał tym mniejszy szpadel. Dzięki czemu mniej mieli męczyć się i być narażeni nakontuzje i urazy pracujący tymi narzędziami. Od momentu kiedy pojawiła się ta myśl doczasów dzisiejszych kierunek myśli ergonomicznej zdecydowanie się rozwinął, oczywiście bez zmiany samej myśli przewodniej, czyli wykorzystaniu wszelkich możliwych środków technicznych w celu uczynienia ludzkiej pracy zdecydowanie mniej uciążliwą. Niewątpliwie rozwój nauki i dziedziny jest związany z rozwojem samej cywilizacji oraz coraz większej wiedzy na temat człowieka jego możliwości oraz ograniczeń. Całe otoczenie człowieka w pracy jak również w życiu prywatnym w związku z tym cały czas się zmienia.To też jest charakterystyczne, że mimo powiązania w definicji ze środowiskiem pracy ergonomia przeniosła swoje zainteresowanie również na aktywność człowieka w sferze życia prywatnego, rozrywki oraz korzystania ze wszystkich zdobyczy cywilizacyjnych. Rozwiązania ergonomiczne nie są co warto również podkreślić ograniczone do zmian wsamej materii fizycznej, odnoszą się również do rozwiązań formalnych.